Despre noi

Sindicatul National Petrom este o organizatie sindicala legal constituita in baza Sentintei Civile nr. 13815 / 13.12.2011 pronuntata de Judecatoria Ploiesti si are sediul social in Ploiesti, str. Mihai Eminescu nr. 7 (Aripa Nord), judetul Prahova.

Sindicatul National Petrom reuneste, prin libera adeziune, salariatii cu contract individual de munca din cadrul grupului OMV Petrom si de la alte societati comerciale si are ca principale obiective:

  1. garantarea si aplicarea exercitarii dreptului sindical si libertatea de opinie a salariatilor, conform Constitutiei.
  2. participarea la elaborarea si negocierea Contractului Colectiv de Munca, a Regulamentelor si oricaror alte proceduri ale S.C. OMV PETROM S.A. si ale altor societati ai caror angajati sunt membri ai S.N. PETROM si la aplicarea intocmai a acestora.
  3. participarea la toate comisiile infiintate conform Contractului Colectiv de Munca si legislatiei in vigoare la nivel de S.C. OMV PETROM S.A. si al altor societati ai caror angajati sunt membri ai S.N. PETROM.
  4. aplicarea cadrului specific desfasurarii activitatii sociale si participarea directa la imbunatatirea conditiilor de munca si viata a membrilor sai.
  5. promovarea relatiilor de colaborare si solidaritate cu toate organizatiile nationale si internationale devotate aspiratiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale.

Conform Statutului, Sindicatul National Petrom are in componenta filiale cu personalitate juridica. La data de 01.09.2017, organizatia noastra inregistra un numar de 89 de filiale, numarul membrilor de sindicat fiind de peste 24.000.

Sindicatul National Petrom este sindicat reprezentativ in urmatoarele societati comerciale: OMV Petrom S.A., OMV Petrom Global Solutions S.R.L., OMV Petrom Marketing S.R.L., OMV Petrom Aviation SRL, Mazarine Energy, Dacian Petroleum, Dietscon O&M, Dietsmann Romania, Bonatti S.p.A. Parma – Sucursala Bucuresti, Expert Petroleum S.R.L., Expert Petroleum Solutions S.R.L., J.Christof E&P ServicesS.R.L., J.C.R Christof Services S.R.L., Christof MB Well, R&R Oil Services-ROS SRL, SWS Engineering &Consulting SRL, Kraftanlagen Romania S.R.L.

De asemenea, Sindicatul National Petrom este reprezentativ la nivelul societatilor comerciale care administreaza statiile de distributie carburanti OMV si Petrom.

Sindicatul National Petrom a negociat si incheiat Contracte Colective de Munca la nivelul tuturor societatilor comerciale unde are calitate de sindicat reprezentativ.

Sindicatul National Petrom este afiliat la F.S.L.I. Petrol-Energie, federatie reprezentativa la nivelul sectorului energie, petrol si gaze si minerit energetic.