Comunicate

 

COMUNICAT DE PRESA

 

 

Demararea proiectului #TOGETHERforENERGY - Uniți pentru dialog social - Îmbunatățirea dialogului social la toate nivelurile prin capacitarea partenerilor sociali din sectorul energetic, cod proiect 304960 ;

 

FEDERATIA PATRONALA PETROL SI GAZE, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SINDICATUL NAŢIONAL PETROM implementează proiectul #TOGETHERforENERGY - Uniți pentru dialog social - Îmbunătățirea dialogului social la toate nivelurile prin capacitarea partenerilor sociali din sectorul energetic, cod proiect 304960.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European+ și se desfășoară în perioada 01.04.202431.03.2026.
Obiectivul general al proiectului este corelat în mod direct cu obiectivul PEO ESO 4.2 care vizează modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitațile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și specializată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii. Cererea de finanțare contribuie la atingerea acestui obiectiv prin activități proiectate în baza principiul integrat și care vizează partenerii sociali și respectiv consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare.
Proiectul vizează un grup țintă total de 50 de lideri /membri ai organizațiilor sindicale/patronale din care fac parte din formula de parteneriat dar și nucleele sindicale din care fac partea aceștia; 2 parteneri de dialog social la nivel național din sectorul de negociere colectivă petrol și gaze (cele două entitati implicate în formula de parteneriat).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.352.481,06 lei din care 1.797.401,26 lei contribuția UE și 555.079,80 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.
Principalele activități previzionate în cadrul proiectului:

 • Activitate: A.2 Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității partenerilor sociali
 • Activitate: A.3 Pachete integrate pentru modernizarea dialogului social
 • Activitate: A.4 Acțiuni de formare pentru îmbunătățirea dialogului social
 • Activitate: A.5. Măsuri suplimentare pentru capacitarea partenerilor sociali

Principalele rezultate previzionate în cadrul proiectului sunt:

 • A.2.1 - 1 analiza SWOT elaborată (cu identificarea serviciilor suport relevante pentru membri sindicali)
 • A.2.1 - 1 partener social dotat cu echipamente relevante
 • A.2.1 - 2 ani afiliere Eurogas
 • A.2.1 - 2 organizații sprijinite în perioada de implementare a proiectului în vederea consolidării dialogului social
 • A.2.1 - 50 de lideri sindicali recrutați în activitățile proiectului
 • A.2.1 - 1 campanie recrutare noi membri
 • A.2.2 - 1 centru unic de tip „One-Stop-Shop” operationalizat
 • A.2.2 - 2 organizații sindicale sprijinite la nivel national
 • A.2.2 - 1 E-caravana
 • A.2.3 - 1 studiu independent elaborat
 • A.2.3 - 1 Compendiu de Dialog Social
 • A.4.1 - 100 de suporturi de curs tiparite
 • A.4.1 - Minim 50 de persoane formate (Persoane fizice ce fac parte din grupul țintă al proiectului și participă la programe de pregătire. Persoane fizice din grupul țintă certificate)
 • A.4.1 - 10 serii de curs
 • A.4.1 - 2 organizații sprijinite în perioada de implementare a proiectului în vederea consolidării dialogului social
 • A.4.1 - 50 de module pentru Dezvoltare durabilă tiparite
 • A.4.1 - 50 de module pentru Promovarea egalității de șanse și de gen și nediscriminare
 • A.4.1 - 50 de lideri sindicali participanți la eveniment de tip academie
 • A.4.1 - 2 serii de academie organizate
 • A.3.1 - 2 organizații sprijinite în perioada de implementare a proiectului în vederea consolidării dialogului social.
 • A.3.1 - 1 instrument de monitorizare CCM operationalizat
 • A.3.1 - 16 seminarii organizate în cadrul unui Club de Dialog Social
 • A.3.1 - minim 5 voluntari implicați în implementarea instrumentului de monitorizare CCM
 • A.3.1 - 160 de participanti la seminariile din cadrul Clubului de Dialog Social
 • A.5.1 - 1 campanie de informare și constientizare
 • A.5.1 - 1 spot video
 • A.5.1 - Minim 200 de reprezentanți ai angajatorilor informați
 • A.5.1 - Minim 500 de persoane informate
 • A.5.1 - 6 dezbateri online organizate
 • A.5.1 - 1 plan comunicare
 • A.5.2 - 1 acord de tip sectorial inițiat pe tematica de sustenabilitate
 • A.5.2 - 10 mese rotunde a cate 15 participanti

Contact:
Catalin Razvan Nita,
Manager proiect
catalin.nita@fppg.ro
 

Acest comunicat a fost pregătit pentru FEDERATIA PATRONALA PETROL SI GAZE și SINDICATUL NAŢIONAL PETROM și reflectă opinia autorilor. Acest material nu reprezintă poziția CE sau a Guvernului României, care nu poartă răspunderea modului în care informația conținută în acest comunicat ar putea fi utilizată.

 

 

SCRISOARE DESCHISĂ

Către Principalii Acționari OMV Petrom:
OMV Aktiengesellschaft
Statul Român

În atenția,
Doamnei Christina Verchere, Director General Executiv şi Președinte al Directoratului OMV Petrom
Domnului Virgil Daniel Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 

Perioada dificilă pe care cu toții o traversăm de la începutul acestei pandemii, este una fără precedent și pentru angajații din România care, indiferent de sectorul de activitate, sunt și mai vulnerabili dacă nu le sunt respectate drepturile și nu li se acordă sprijin care să le susțină calitatea vieții.
În spiritul dialogului social pe care F.S.L.I. Petrol-Energie îl promovează constant în cei 30 de ani de la înființare, permiteți-ne să vă supunem atenției următoarea situație gravă cu care se confruntă angajații transferați de la OMV Petrom către societatea contractoare GSP Offshore, rugându-vă totodată să ne acordați sprijinul astfel încât relațiile de muncă dintre societate și salariații acesteia să se desfășoare conform cadrului legal, prin respectarea de către angajator a drepturilor și intereselor angajaților.
Vă informăm că, în ciuda numeroaselor apeluri și notificări făcute de Sindicatul nostru către contractorul GSP Offshore drepturile angajaților transferați la contractor, continuă să nu fie respectate, punând astfel în pericol dezvoltarea Regiunii Mării Negre.
În cele peste 12 luni de la transfer, contractorul a încălcat în mod repetat și constant dispozițiile Legii nr. 67/2006 și drepturile angajaților, nerespectând angajamentele asumate prin semnarea contractului cu OMV Petrom S.A., în calitate de cedent și a Protocolului cu Sindicatul Național Petrom, pentru respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la data transferului (01.10.2019). Achitarea cu mare întârziere a veniturilor angajaților și a tichetelor de masă, neplata orelor suplimentare și a altor sume de bani datorate și a primelor de performanță, au generat o stare de tensiune accentuată în rândul angajaților.
Extrem de grav este faptul că există și copii care sunt victime ale indiferenței față de lege ale acestui contractor, care nu a plătit pensiile alimentare mai multe luni deși a oprit la sursă sumele, afectând astfel drepturile legale ale acestor copii, dezvoltarea și educația lor. Chiar și la momentul acestei scrisori deschise, aceste sume sunt întârziate de două luni.
După cum arată datele publice și numeroasele articole apărute în presă, această atitudine de indiferență și sfidare față de cei care trebuie să fie plătiți de acest antreprenor, angajați, furnizori și stat, nu este singulară, aspect care ne determină să fim și mai activi în acțiunile noastre de recâștigare a drepturilor salariaților. Datele publice de pe site-ul ANAF și al Ministerului Finanțelor care indică faptul că firmele acestui antreprenor înregistrează, la data de 30.09.2020, datorii la stat de 234.222.931 RON (aprox. 47,8 Milioane EURO), iar pentru GSP S.A. datele financiare pentru 2019 încă nu sunt raportate la Ministerul Finanțelor .
O altă situație pe care dorim să v-o aducem la cunoștință este legată de faptul că societatea contractoare GSP Offshore pune în pericol siguranța și sănătatea angajaților, nerespectând prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare la data transferului și nici standardele OMV privind siguranța locului de muncă. Astfel, contractorul a pus la dispoziția angajaților un singur echipament de protecție în octombrie 2019, la preluare. În plus, GSP Offshore a modificat polițele de asigurare medicală, scăzând valoarea acestora față de Contractul Colectiv de Muncă, angajații nemaibeneficiind de aceleași servicii, mai ales acum când situația pandemică pune o presiune suplimentară pe sănătatea oamenilor.
F.S.L.I. Petrol-Energie consideră că toate aceste derapaje făcute de GSP Offshore, care sunt încălcări flagrante ale legii, ale Contractului Colectiv de Muncă și ale drepturilor salariaților în general, contravin și principiilor pilonului european al drepturilor sociale prin care Consiliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană promovează egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, condiții de muncă echitabile și protecția socială și incluziunea socială. Mai mult, acceptarea tacită prin lipsa de reacție a reprezentanților din Consiliul de Supraveghere în legătură cu modul de aplicare a contractului cu acest contractor, care a arătat constant practici incorecte față de acești angajați transferați, abate România de la propunerile Comisiei Europene cu privire la Instrumentul de redresare al UE („Next Generation EU”) care stipulează clar faptul că „protejarea locurilor de muncă și a veniturilor pentru toți lucrătorii este o prioritate”.
F.S.L.I. Petrol-Energie solicită același interes față de drepturile angajaților din energie, ca cel pe care secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Niculae Havrileț, care este și membru în Consiliul de Supraveghere OMV Petrom, l-a arătat, conform Agerpres, companiilor care, prin noua Lege Offshore, vor beneficia de un sistem de suprataxare favorabil .
Vă reamintim că Sindicatul nostru a făcut numeroase apeluri, a inițiat dialoguri și a făcut solicitări de intrare imediată în legalitate către contractor, care însă nu au fost tratate cu seriozitate de către acesta. Am formulat mai multe adrese către Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, care a întreprins controale și verificări și a dispus aplicarea unor sancțiuni contravenționale, am transmis un memoriu către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și am înregistrat o cerere de chemare în judecată împotriva contractorului GSP Offshore. Ignorarea acestei realități, fără a avea o poziție de delimitare clară față de practicile în cauză ale contractorului, reprezintă o încălcare a legislației naționale și europene și denotă lipsă de responsabilitate, prin asistarea pasivă la încălcarea inclusiv a Codului de Conduită OMV privind drepturile omului, drepturile muncii, mediul înconjurător și lupta împotriva corupției. De asemenea, dezaprobăm lipsa de reacție și de implicare pentru eliminarea disfuncționalităților semnalate în multiple ocazii de Sindicat, în ceea ce privește clauzele TUPE (Legea nr. 67/2006).
Având în vedere motivele expuse în această scrisoare, reiterăm necesitatea ca, în cazul încheierii contractelor de prestări servicii cu transfer de salariați, să se ofere garanții acestora și o perioadă de predictibilitate printr-o obligație contractuală a societății care preia activitate și personal de a aplica salariaților transferați prevederile Contractului Colectiv de Muncă OMV Petrom în vigoare la data preluării. Totodată, considerăm ca fiind imperios necesar ca OMV Petrom să excludă de la orice licitație viitoare contractorii care au dificultăți financiare, pentru a evita astfel de situații în care drepturile salariaților sunt încălcate.
Pentru toate motivele expuse pe parcursul acestei scrisori, apreciem necesară implicarea imediată a OMV Petrom și a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru eliminarea disfuncționalităților evidente în aplicarea contractului încheiat cu GSP OffShore cu privire la respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă OMV Petrom în vigoare la data transferului și vă solicităm să luați toate măsurile legale necesare pentru protejarea salariaților în cauză, inclusiv contactarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, în a cărui circumscripție societatea GSP Offshore S.R.L. își desfășoară activitatea, în vederea obținerii în mod complet a informațiilor cu privire la situația de fapt din teritoriu.
Având în vedere numeroasele demersuri întreprinse de noi până la această dată, ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile legale pentru a corecta situația curentă și de a preveni repetarea derapajelor amintite cu alți contractori actuali sau viitori.

Cu deosebită considerație,
Colegiul de Conducere al F.S.L.I. Petrol-Energie

https://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/sistemul-de-suprataxare-prin-noua-lege-offshore-va-fi-favorabil-companiilorpotrivit-afirmatiilor-secretarului-de-stat-niculae-havrilet

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ


Difuzare imediată

F.S.L.I. Petrol-Energie începe campania împotriva epidemiei de încălcări ale drepturilor membrilor săi de sindicat:
Angajații din Petrol-Energie vor organiza proteste împotriva abuzurilor cu care sunt tratați de unii contractori ai OMV Petrom!

24 noiembrie 2020, București. FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE ȘI INDEPENDENTE PETROL-ENERGIE (F.S.L.I. PETROL-ENERGIE) continuă susținerea față de membrii săi ale căror drepturi sunt încălcate constant și flagrant în ultimul an de către contractorul OMV Petrom, Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore) și va organiza PROTESTE DE STRADĂ, în perioada imediat următoare,  în cazul în care situația drepturilor salariaților nu va fi urgent remediată.
Aceste pichetări sunt un nou pas pe care F.S.L.I. PETROL-ENERGIE îl face ca urmare a indiferenței GSP Offshore și chiar a OMV Petrom, în calitatea sa de cedent, arătată față de disfuncționalitățile raportate în mod repetat, precum achitarea cu întârziere a veniturilor datorate, amânarea plății tichetelor de masă pe o perioadă de aproape 6 luni, neplata orelor suplimentare și a altor sume de bani datorate și a primelor de performanță.
Programul de pichetări săptămânale constituie o continuare a acțiunilor inițiate de SINDICATUL NATIONAL PETROM, membru F.S.L.I. PETROL-ENERGIE precum: notificarea angajatorului, încercarea de a rezolva situația pe cale amiabilă în întâlnire comună propusă de sindicat, formularea mai multor adrese către Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, care a întreprins controale și verificări și a dispus aplicarea unor sancțiuni contravenționale, și chiar înregistrarea de cereri de chemare în judecată împotriva celor care se fac vinovați de această situație.
Nerespectarea în mod repetat de către contractorul GSP Offshore a legii și a angajamentelor asumate prin contracte, inclusiv prin Contractul Colectiv de Munca (CCM) aplicabil, refuzul de a respecta drepturile salariaților preluați de la OMV Petrom și de a fi un partener real de dialog social pentru rezolvarea situației angajaților, în ciuda acțiunilor demarate până în prezent, determină F.S.L.I. PETROL-ENERGIE să susțină lupta pentru respectarea drepturilor membrilor săi afectați și prin proteste de stradă.
„Nepăsarea față de oameni, de sănătatea și siguranța lor, nerespectarea legii și a drepturilor membrilor noștri de sindicat, indiferența față de integritatea oamenilor și chiar periclitarea vieții salariaților manifestate în ultimul an de către contractorul OMV Petrom, GSP Offshore, nu poate fi tolerată! Ceea ce se întâmplă la acest contractor este un „virus moral” care pune în pericol viața oamenilor! Nu putem tolera nerespectarea legii și a drepturilor salariaților! Trebuie să continuăm să acționăm, să atragem atenția tuturor asupra gravității situației și să oprim astfel o posibilă „epidemie” care poate contamina și alte companii care să nu respecte drepturile angajaților! Acest lucru ne mobilizează și mai puternic să fim solidari cu membrii noștri afectați și să continuăm acțiunile legale pentru apărarea drepturilor lor. Vom picheta neobosiți, constant și fără să ne lăsăm intimidați, sediile contractorului GSP Offshore și ale OMV Petrom, în calitatea sa de cedent! Respectarea drepturilor NU ESTE NEGOCIABILĂ! Respectarea drepturilor este OBLIGATORIE, indiferent cine este angajatorul sau contractorul”, declară Florin Bercea, Președinte F.S.L.I. PETROL-ENERGIE.
F.S.L.I. PETROL-ENERGIE a apelat la toate mijloacele legale pentru a repune în drepturi salariații afectați, în ciuda faptului că societatea contractoare a acționat atacând Sindicatul și încercând să intimideze membrii și angajații interesați de mișcarea sindicală și de apărarea propriilor drepturi.
Este bine-cunoscut că acest contactor a întârziat nejustificat plata salariilor și nu am avut bani de Paște. La fel s-a întâmplat și cu alte drepturi, amânările ajungând la multe luni de zile, generând drame personale, punând presiune suplimentară în familiile afectate deja de situația pandemică. Sindicatul nostru ne-a susținut încă de la început, a acționat ferm, a semnalat situația atât conducerii GSP Offshore, conducerii OMV Petrom, cât și autorităților, a luat toate măsurile legale, inclusiv demararea unei acțiuni judecătorești. Acum, ducem lupta și în stradă pentru drepturile noastre și pentru a ne apăra viața și bunăstarea familiilor și a copiilor noștri. Nu ne este frică și nu cedăm intimidărilor! Știm că marea familie F.S.L.I. PETROL-ENERGIE va continua să ne susțină în lupta pentru drepturile noastre, pentru respectarea acestora și pentru bunăstarea fiecăruia!”, declară Ilie Stoenescu, lider sindical local.
F.S.L.I. PETROL-ENERGIE ia atitudine față de toate aceste derapaje făcute de GSP Offshore care, pe lângă încălcarea legii și a Contractului Colectiv de Muncă și ale drepturilor salariaților în general, contravin și principiilor pilonului european al drepturilor sociale prin care Consiliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană promovează egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, condiții de muncă echitabile, protecția socială și incluziunea socială. Mai mult, F.S.L.I. PETROL-ENERGIE consideră că acceptarea tacită a acestor practici incorecte față de acești angajați abate România de la propunerile Comisiei Europene cu privire la Instrumentul de redresare al UE („Next Generation EU”) care stipulează clar faptul că „protejarea locurilor de muncă și a veniturilor pentru toți lucrătorii este o prioritate”.
Toți membrii F.S.L.I. PETROL-ENERGIE sunt invitați să își exprime sprijinul, frăția și solidaritatea prin toate mijloacele sindicale legale, pentru membrii care suferă acum.
Întregul program de proteste este adaptat reglementărilor legale și recomandărilor generate de contextul creat de pandemia COVID-19, protecția și siguranța participanților fiind prioritare.

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE și INDEPENDENTE PETROL-ENERGIE (F.S.L.I. PETROL-ENERGIE) reunește pe baza liberului consimțământ Sindicatele Libere Independente, Asociațiile și Ligile cu caracter apolitic din cadrul Industriei Petroliere din Romania, care au dobândit în prealabil personalitate juridică și care se angajează să respecte Statutul Federației. La mai bine de 30 de ani de la înființare, F.S.L.I. PETROL-ENERGIE luptă și acum pentru reprezentare, pentru demnitate și respect la locul de muncă, și, foarte important, pentru șanse de evoluție, de creștere profesională, pentru asigurarea pensiei și pentru venituri echitabile. Determinarea și grija față de oameni ale F.S.L.I. PETROL-ENERGIE sunt recunoscute și de organisme sindicale naționale și internaționale de prestigiu la care suntem afiliați: C.N.S.L.R. Frăția, Federația Internațională IndustriAll G.U., Federația Internațională IndustriAll E.U.
###
Contact: office@fslipetrom.ro